บริษัท แซมซาย ซีเอ็นซี คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เรามีทีมช่างที่มีประสบการณ์ ความชำนาญในการซ่อม และตรวจสอบชุด Control ของ FANUC ทุกประเภท เช่น แผง Master PCB, Spindle Drive, Servo Drive, Monitor โดยช่างผู้ชำนาญงานมากกว่า 10 ปี

บริษัทของเรา

การพัฒนาคนของเราและการเติบโตทางธุรกิจของเรา

ความชำนาญ

เรามีทีมช่างที่มีประสบการณ์ ความชำนาญในการซ่อม และตรวจสอบชุด Control ของ FANUC ทุกประเภท

การวางแผน

เรามีเครื่องมือตรวจสอบที่รองรับทุกรุ่น มีการทดสอบการทำงานก่อนส่งคืนเพื่อความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เครื่องมือ ตรวจสอบที่ทันสมัย

เรามีเครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัยที่สุด จึงทำให้เรามีประสิทธิภาพในการซ่อมเป็นอย่างมาก

คำปรึกษาเบื้องต้น

สามารถนำไปใช้งานได้ ทันที นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยช่างผู้ชำนาญงานด้านนี้ มามากกว่า 10 ปี