ซ่อม MIYANO FS-21-T เปลี่ยน CRT 9

MIYANO FS-21-T เปลี่ยน CRT 9 ′′ ไม่ A61L-0001-0093. งาน FINISH ซ่อม & บริการโดย SAMSAI CNC. 081-9179023