รุ่น TSUGAMI B020F เติมสปินเดิ้ลแอมป์ไหม้

รุ่น TSUGAMI B020F เติมสปินเดิ้ลแอมป์ไหม้

A06B-6141-H006 #H580 #AL. 12 #.& ซ่อม ServO AMP ไม่ A06B-6117-H303 #AL. 9 #. กําลังหางาน ซ่อมและบริการโดย SAMSAI CNC