ซ่อม โมริเซกิโมเดล SH-50

โมริเซกิโมเดล SH-50.# เตือนภัยเครื่อง: EX1257 รุ่น Power MATE ALARM #. FINISH งาน ซ่อม & บริการโดย SAMSAI CNC. 081-9179023