ต้นแบบเครื่องจักร HYUNDAI SKT-28 FS-Oi-TB

ต้นแบบเครื่องจักร HYUNDAI SKT-28 FS-Oi-TB #เตือนเครื่องไม่ 2071 AL-71 TURRET INDEX CYCLE POWER OFF #. งานสุดท้าย ซ่อมแซมและบริการโดย SAMSAI CNC. 08119179023. ประกัน 1 ปี