บริการของเรา

SAMSAI CNC CONTROL ENGINEERING CO.,LTD.

การบริการ

ตรวจสอบชุด Control ของ FANUC ทุกประเภท

บริการซ่อม

เรามีเครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัยที่สุด จึงทำให้เรามีประสิทธิภาพในการซ่อมเป็นอย่างมาก

แผนงาน

เรามีเครื่องมือตรวจสอบที่รองรับทุกรุ่น มีการทดสอบการทำงานก่อนส่งคืนเพื่อความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ประสบการณ์

เรามีทีมช่างที่มีประสบการณ์ ความชำนาญในการซ่อม และตรวจสอบชุด Control ของ FANUC ทุกประเภท